ทำความรู้จัก กับ Marvin Minsky ใครกัน? วงการ AI ถึงได้ยกย่อง ( ฉบับย่อยง่าย )

March 3, 2016 0

ศาสตราจาร์ย Marvin Minsky ผู้เป็นอาจาร์ยและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของ ประเทศสหัรัฐ อเมริกา ท่านประจำอยู่ที่ MIT และเป็นผู้แต่งหนังสือมากมายเกี่ยวกับ AI, Computer Science และ ปรัชญา ที่เกี่ยวข้องกับการทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์คิดได้อย่างคน มีทฤษฎีหรือหลักการใดมาอธิบายการทำงานของสมองมนุษย์ โดยความเชื่อส่วนตัว สมองไม่ต่างอะไรจากคอมพิวเตอร์ คือเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อน ถ้าเราถอดความซับซ้อนเหล่านั้นได้ ทำไมเราจะสร้างเครื่องจักร (Machine) ที่ทำงานแบบเดียวกันไม่ได้ ถือเป็น Quest […]