BlazingDB ฐานข้อมูลที่ใช้ GPU ในการประมวลผลข้อมูล จากงานประกวด TechCrunch Disrupt SF

September 13, 2016 0

บทความแปลบางส่วนจาก Techcruch  หลังจากเราเคยผ่านหูผ่านต่างเรื่องการประมวลผลเรื่อง Machine Learning ที่ใช้ GPU เพื่อประมวลผล มาคราวถึง DB ที่ใช้ SQL ธรรมดาๆ อย่าง  BlazingDB ที่เปิดตัวบนเวที Techcruch Disrupt SF อย่างน่าสนใจ ไปเอาใจช่วยดูทีมงานเค้าในรอบ Present (ขนาด Claim ว่าสามารถรัน […]

MPP Greenplum Datawarehouse สำหรับ Big Data

September 6, 2016 0

จริงๆ แล้วเคยเขียนเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่เกิดปัญหาทางเทคนิค (ย้าย Blog ลง Docker Container แทน) คอนเทนต์ได้หายไปบางส่วน เลยต้องเขียนใหม่ เข้าเรื่องกันต่อ จริงๆ แล้วมีคนถามมาว่า จำเป็นต้องมี Data Warehouse อยู่หรือไม่ก็มี  Hadoop Cluster กันอยู่แล้วทำไมต้องมาทำ DW มาเก็บอีกซ้ำซ้อน Duplicate? คำตอบ: แน่นอนว่าปัญหาเรื่องของ Data มันไม่ได้มีมิติเดียว Hadoop,Datalake […]