Cloud Data Fusion? และ CDAP? สูตรใหม่ในการทำ Big Data Platform

September 26, 2019 0

ในการ สร้าง Big  Data Platform ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญมากสิ่งหนึ่ง ที่ต้องทำในกระบวนการสร้าง Big Data Platform คืองาน ETL/ELT  (ส่วนหนึ่งของการ ทำ Data Integration) เพื่อนำ Data จาก หลายๆ Data Sources เข้าไปใน Data […]